מדיניות ביטול עסקאות

מדיניות ביטול עסקאות זו (להלן: "מדיניות הביטולים") של חברת מודיבודי ישראל בע"מ, ח.פ. 516220365 (להלן: "מודיבודי", "אנחנו" או "אנו"), המשווקת ומוכרת תחתונים, בגדי ים ופריטי הלבשה אחרים ממותג Modibodi (להלן: "המוצרים"), בין היתר, באמצעות אתר זה (להלן: "האתר"), כפופה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר המפורסמים ב-https://modibodi.co.il/policies/terms-of-service (להלן: "תנאי השימוש"). מונחים אשר לא הוגדרו במפורש במדיניות ביטולים זה יקבלו את המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש. 


1. ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. באפשרותך לבטל עסקה שביצעת לרכישת מוצר במסגרת השירותים בהתאם בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"): 

1. 1. באפשרותך לבטל עסקה באמצעות הודעה למודיבודי, בטלפון 052-695-0317 בדואר אלקטרוני לכתובת cr@modibodi.co.il, באמצעות האתר בכתובת modibodi.co.il או בהודעה במשרדי מודיבודי או משלוח דואר רשום למשרדיה, בכתובת שתימסר בתיאום מראש. בהודעות הביטול עלייך להזין את שמך, תעודת זהות, פרטים ליצירת קשר וכן מספר הזמנה. 

1. 2. 
הנך רשאית לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 (ארבעה-עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. למען הסר ספק, ניתן להודיע על הביטול החל מרגע אישור ההזמנה, גם אם המוצר טרם סופק. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אזרח ותיק (מי שמלאו לה למעלה מ-65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לה תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה) כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין מודיבודי (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאית לבטל את העסקה בתוך 4 (ארבעה) חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן שתתבקשי על-ידי מודיבודי להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

1. 3. אם ביטלת את העסקה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך 14 (ארבעה-עשר) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם. אם טרם מתן הודעת הביטול מצדך קיבלת את הנכס, עליך להעמיד אותו לרשותנו במועד בו הוא נמסר לך, ולהודיע לנו על כך.

1. 4. אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך 14 (ארבעה-עשר) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. אם, טרם מתן הודעת הביטול מצדך, קיבלת את המוצר, עליך להחזיר לנו אותו באמצעות איסוף על ידי שליח מטעם מודיבודי בתיאום מראש.

1. 5. בכפוף לכל דין, ככל שפתחת ו/או השתמשת במוצר, מודיבודי שומרת לעצמה את הזכות לא לבטל את העסקה ולחייב אותך בגינה במלואה.

2. תקופת ניסיון. על אף האמור לעיל, אם הנך לקוחה חדשה אשר רוכשת מוצר מסוג תחתונים בפעם הראשונה, נאפשר לך להתנסות במוצר כאמור לתקופה של 60 (שישים) ימים. אם התנסית בתחתוני מודיבודי והחלטת שאת מעוניינת לבטל (שלא מהסיבות המנויות להלן), תוכלי לקבל את כספך בחזרה על ידי פנייה לשירות הלקוחות שלנו באמצעות הצ'אט ו/או בכתובת cr@modibodi.co.il. החזרה וזיכוי כאמור לא יינתנו במקרה של אי התאמה במידה, רמת ספיגה או גזרה. למען הסר ספק, הזיכוי יינתן על פריט אחד בלבד. ככל שבמסגרת הרכישה הראשונה שלך רכשת מוצרים נוספים שברצונך להחזיר בתקופה כאמור בסעיף זה ולקבל זיכוי בגינם, ניתן להחזיר פריטי סגורים באריזתם המקורית בלבד וככל שלא השתמשת במוצר, בעלות משלוח של 25 ש"ח או בהחזרתם באופן עצמאי למשרדי מודיבודי, בתיאום מראש.


בכל שאלה או בקשה בקשר עם מדיניות ביטולים זו, באפשרותך לפנות לחברה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים לעיל.

 

עדכון אחרון: מרץ  2023